Framtidens helseutfordringer

Er din kommune klar for å møte framtidens helseutfordringer ?

En ny rapport fra ssb.no viser – «Byene og områdene rundt fortsetter å vokse, mens svært mange distriktskommuner vil se et synkende folketall fram mot 2050. Disse kommunene vil få en befolkning med særlig høy alder

Dette vil kunne få dramatiske konsekvenser for de kommunene som ikke får tak i nok helsepersonell. De vil ikke kunne gi et godt nok helsetilbud til sine innbyggere.

«Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.» iflg NOU

Det finner mange nyttige og gode løsninger som gjør at kommunen kan bruke knapphets resursen personell på en bedre måte. Mange Norske velferdsteknologi produkter er klar for å tas i bruk og de følger Normen for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgssektoren

Medisin dispensere, Digitalt tilsyn, Besøkstjeneste på video, Søvnkvalitets monitorering mfl er noen av teknologiene som sparer tid for helsepersonell, gir brukerne mer – og kanskje bedre helsetjenester.

Digital hjemme oppfølging er et av de anbefalte områdene som kommunene kan bruke for å spare resurser, samtidig opprettholde et godt helse tjeneste tilbud. Nattugla og Amigo er to av våre produkter som kan benyttes til Digital hjemme oppfølging. Nattugla er integrert i Hepro Respons og andre plattformleverandører vil kunne få integrasjon. Amigo er frittstående produkt som kan benyttes av helsepersonell, pårørende, fastlege, fysioterapeut, helsesøster mfl. Dette er noen av produktene som vil gjøre det mulig å bo hjemme så lenge som mulig.

Hvor mye kan spares ved å endre til digitalt tilsyn?

Bare én Nattugle-installasjon kan ha positiv innsparing på opptil 200.000 kroner hvert år. Det gir store besparelser for norske kommuner.

Nattugla er digitalt video besøk som er enkelt å sette opp og gir en tryggere hverdag for både brukeren, pårørende og helsepersonell. Med Nattugla kan nattvakta se om pasienten har det bra og ved å aktivere lyd, kan de snakke med bruker og raskt få et overblikk på situasjonen. Sykepleier-ressursene vil kunne brukes på en bedre måte og de rykke kun ut til de pasienten som trenger hjelp.  

Ta gjerne kontakt med oss for en velferdsteknologi prat.

Rull til toppen