«Nattugla» skal skape økt trygghet

De sentrale aktørene bak utvikling og lansering av «Nattugla», Stian Antonsen fra IT-tjenesten, Kristoffer Eidissen fra Hjelpemiddeltjenesten, Berit Ditlefsen, Janne Haugnes og Annett Fløistad fra Hjemmetjenesten i Harstad kommune og produktutvikler Mikael Johansen fra Easymeeting.

Mange eldre med hjemmebaserte helsetjenester, har behov for tilsyn i løpet av natta som en sikkerhet for at alt står bra til. I dag foregår dette tilsynet ved at hjemmetjenesten låser seg inn hos pasienten for å undersøke dette – og ofte fører dette til at pasientene våkner og får avbrutt søvnrytmen sin, og dermed opplever redusert livskvalitet.

– Utfordringen vi har fått fra Harstad kommune, har vært å utvikle et system der bruk av video kan redusere omfanget av fysiske oppmøter ute hos pasientene, forteller produktutvikler Mikael Johansen.

– Det avanserte i det produktet vi nå har utviklet, ligger i at vi har en kraftfull plattform som kan håndtere visuell informasjon. «Nattugla» som konkret produkt er i seg selv nokså enkelt, forklarer han.

Sikkert, trygt og fleksibelt

Forleden kunne han presentere prototypen for de ansvarlige lederne i Harstad kommune, og svare på hvorvidt det som fra før av er fremsatt som ønsker, er blitt ivaretatt.

– For oss som jobber ute sammen med pasientene er det viktig å kunne forklare at dette er trygt, og at hensyn til personvern er godt ivaretatt. Selvsagt er det viktig at det ikke gjøres opptak ute blant pasientene, og at det derfor ikke lagres data; det er viktig at tilgangen til hvem som får tilgang til systemet er begrenset, sier Berit Ditlefsen i hjemmetjenesten.

«Kameraet er ikke aktivt hele tiden, bare når pleieren aktiverer det, og appen fører logg for hvem som har gjennomført tilsyn, når dette har skjedd, og hvor lenge»

Produktutvikler Mikael Johansen

Kommunalsjef Rita Johnsen følger prosessen med «Nattugla» nøye. Hun mener det er viktig å være ærlig på hva «Nattugla» er ment å skulle erstatte.

– Det er viktig at tilsynene faktisk blir gjennomført. I dag er for eksempel vær og føreforhold en undervurdert utfordring for gjennomføringen av et fysisk tilstedeværende tilsyn. Store snømengder eller islagte veier kan føre til at hjemmesykepleieren ikke rekker over hele runden av pasienter – og da er alternativet at det registreres avvik. Med videotilsyn har vi en større trygghet for stabiliteten, sier hun.

Enkelt, lett og rimelig

Prototypen Mikael Johansen kunne presentere for de fremtidige brukerne i Harstad er tilsynelatende såre enkel: Et kamera med mobiltelefon og et rammeverk som gjør den egnet til å feste på veggen; et eksternt IR-lys som gir anledning til å ta bilder også i mørket; og en app som gir pleieren – og ingen andre – tilgang til å observere pasienten.

– Kameraet er ikke aktivt hele tiden, bare når pleieren aktiverer det, og appen fører logg for hvem som har gjennomført tilsyn, når dette har skjedd, og hvor lenge, forklarer han.

– Systemet baserer seg på 4G-nettet, og krever ikke WiFi, noe som gjør det enklere å bruke – og dessuten reduserer investeringskostnadene, sier han.

Det enkle i løsningen bidrar også til at prisen blir lav, og selv om den endelige kostnaden ikke er klar for verken investering, installering og drift, er det ett regnestykke som er tydelig nok: For Harstad kommune vil kostnaden være så lav at besparelsene på ett eneste fysiske tilsyn vil finansiere kostnaden for innføring av «Nattugla».

Produktutvikler Mikael Johnsen (t.h.) demonstrerer prototypen av «Nattugla» for Øyvind Arntzen, leder for legetjenesten i Harstad kommune.

«Lett» er et begrep som ikke bare handler om teknisk løsning. Kristoffer Eidissen i hjelpemiddeltjenesten er begeistret – og lettet – over at løsningen har så lav egenvekt.

– Det er jo vi som skal ut i alle boligene å montere disse kameraene. Og etter å ha kjent på egenvekten til dette kameraet, og studert den valgte løsningen for veggfeste, er jeg trygg på at denne utfordringen er høyst overkommelig, sier han.

Relevant og fremtidsrettet

Det finnes behov for et produkt som «Nattugla» allerede i dag, men omfanget er ikke så stort som de fleste vil tro.

– For de aller fleste pasientene vi besøker på nettene har vi andre oppgaver å utføre enn bare det å gjennomføre tilsyn, forteller Berit Ditlefsen, og anslår antall pasienter som ikke krever annet enn tilsyn på natt til å ligge på rundt 10 pasienter.

Utfordringen er at dette bildet vil endre seg i løpet av kort tid, og derfor jobber Harstad kommune for å komme problemene i forkjøpet.

– I løpet av de neste fem årene vil antall innbyggere over 80 år øke med så mye som 1.200 personer i denne kommunen. Veldig mange av disse vil være aktuelle for en tjeneste som dette, sier leder for IKT-brukerstøtte Stian Antonsen, som har engasjert seg i prosessen ved utvikling av «Nattugla».

«I løpet av de neste fem årene vil antall innbyggere over 80 år øke med så mye som 1.200 personer i denne kommunen»

Leder for IKT-brukerstøtte, Stian Antonsen, Harstad kommune

– Når vil «Nattugla» være i fast daglig bruk i Harstad?

– Nå skal vi aller først få på plass de nødvendige formelle avklaringene. Så skal vi gjennomføre en «pilot», der hjemmetjenesten skal plukke ut noen pasienter som skal teste ordningen. Når det endelige produktet er klart til lansering, vil jo avhenge av hvor mange innvendinger eller tilleggsønsker som dukker opp i løpet av «piloten», og hvor raskt Easymeeting kan levere det endelige produktet. Men slik jeg vurderer det, kan vi være i gang før sommeren, sier han.

Rull til toppen