Vi inviterer Tone Bye i Livsglede for Eldre på Digital Kafe

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager. Livsgledebarnehager og livsgledeskoler besøker eldre jevnlig gjennom trivselsskapende aktiviteter som gir gylne generasjonsmøter, gjensidig læring og mestring. Engasjerte ildsjeler i lokalforeningene våre skaper glede gjennom hyggelige arrangementer i sine nærmiljø. 

Vi har invitert Generalsekretær Tone Bye på Digital Kafe – her snakker vi om fremtidens eldreomsorg og vi får lære hvordan Tone vil ha pleie og omsorg når hun blir en aktiv senior. Du kan se eller høre hele kafé besøket på vår video-podcast side HER.

Rull til toppen