DIGIVERTENE kommer til en plass nær deg!

Vi har veldig lyst til å fremsnakke noen flinke folk. Digivert er et prosjekt som ble startet i Nord-Gudbrandsdalen – elever ved Helse og sosial ble spurt om de kunne tenke seg å være besøksvenn for eldre og samtidig hjelpe til med bruk av teknologi. De unge er vant med å bruke apper og dingser, og dette vil være en vinn-vinn-situasjon der fremtidens helsearbeidere trener på sosial kompetanse og kommunikasjon med eldre. Elevene lærer mye i dialogen, samtidig som de hjelper de eldre med å bruke teknologi. Prosjektet i Nord-Gudbrandsdalen har fått støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet for å videreutvikle Digivert til å passe inn på Frivilligsentralene. Dette var starten på Digivert.

Digivertene vil ha base på Frivilligsentraler, lokale pensjonistforeninger eller der det er naturlig å møtes lokalt for de eldre. Tanken bak er at også frivillige kan være besøksvenn og støtte for eldre som er usikker på bruk av teknologi. Her kan vi garantere mye hjertevarme. 

Digivertene vil gi råd og hjelp med telefoner, nettbrett og datamaskiner. De vil også hjelpe til med å arrangere DIGITAL KAFE. De som ikke har mulighet å komme til den lokale møteplassen, kan delta digitalt hjemmefra. 

Tenk å kunne delta i hyggelige diskusjoner uten å måtte bekymre seg over teknologien. Det er uante muligheter.

Rull til toppen