Finnes det en kur mot ensomhet?

For å kunne forebygge ensomhet kreves det riktig verktøy og forståelse av hva ensomhet er.

Vi tenker gjerne at ensomhet er komplekst og vanskelig og at det er umulig å kurere. Vi må velge riktige verktøy og kunne forstå hva følelsen av ensomhet er. Noen liker å være alene, men utfordringen er de som ikke ønsker å være alene og føler ensomhet.

Dette er hentet fra boken «Ensomhetens århundre» av Noreena Hertz
«Når vi minnes våre mest ensomme stunder i livet, vil vi ikke umiddelbart erindre et hamrende hjerte, tanker som løper løpsk, eller andre typiske tegn på en voldsomt stressende situasjon. Ensomhetens kjemiske tilstedeværelse i kroppen og hormonene den sender rundt i blodårene, er i all vesentlighet identisk med «kjemp eller flykt»-responsen vi får når vi føler oss angrepet. Det er denne stress responsen som fyrer opp under noen av de mest lumske helse effektene av ensomhet. De kan være omfattende og i verste fall dødelige

Det er ikke slik at teknologi alene kan kurere ensomhet. Brukes teknologien feil, kan den forsterke følelsen av ensomhet. En god forebygging mot ensomhet er «den gode samtalen». Det trenger ikke være et møte med en agenda, men bare noen å snakke løst og fast med. Dersom vi kan bruke teknologi til å gjenskape møteplassen, kan vi tilrettelegge for at de som ikke har mulighet eller mobilitet, kan komme litt nærmere sine kjente og kjære.

Easymeeting jobber sammen med lokale Pensjonistforeninger og Frivilligsentraler med å lage digitale kafeer som sørger for at man kan delta både hjemmefra og fra den tradisjonelle møteplassen.

Den gode samtalen er hjertemedisin for ensomhet!

Rull til toppen