Hugo-Tode-Hansen_radmann-Harstad-2

Frykter ikke lenger eldrebølgen

I flere år har den kommende eldrebølgen fremstått som et mareritt for de fleste norske kommuner. Hugo Thode Hansen, kommunedirektør i Harstad kjenner ikke denne frykten like sterkt lenger. Han er tydelig på at hjemmebaserte tjenester støttet av digitale hjelpemidler er helt avgjørende for at fremtidens eldreomsorg skal kunne være forsvarlig.

– I løpet av tiden med koronapandemi og «nedstengning» har vi gjort oss erfaringer med digitale løsninger som gir grunn til optimisme. Jeg tror vi skal håndtere dette ganske bra, mener han.

Den store utfordringen

Mange kommuner møter enorme utfordringer når eldrebølgen skyller inn for fullt. Harstad vil i løpet av de neste fem årene oppleve 1200 flere innbyggere over 80 år og andelen er økende. Dersom eldreomsorgen skal drives slik den tradisjonelt av vært drevet, vil antall eldre i løpet av 10-20 år kreve bygging av 3-5 sykehjem.

«I dag er ikke frykten like utbredt. De eldre har fått prøve seg med video. De liker det. Det er populært. Og det gir dem nye muligheter til ny sosial kontakt»

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen

– Har du regnet på hva dette vil kreve av investeringer?

– Nei, det har jeg ikke, for det er helt uaktuelt å drive eldreomsorgen på samme måte som den tradisjonelt har vært drevet. Vi må basere oss på en hjemmebasert eldreomsorg støttet opp av digitale tjenester. Dette må vi få til, ikke bare fordi det er nødvendig av ressurshensyn, men like mye fordi de aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, sier han.

Den mangfoldige utfordringen

Utfordringen er tredelt.

Tilbudet: De eldre må få pleie og omsorg på et forsvarlig faglig nivå. I tillegg til medisinsk forsvarlig, betyr dette også muligheter for sosial kontakt.

Arbeidsbelastningen: De ansatte i omsorgssektoren er en kritisk ressurs, og konkurransen om kvalifiserte sykepleiere og helsefagarbeidere er allerede hard. Desto viktigere er det derfor at eldreomsorgen organiseres på en måte som ikke skaper unødig slitasje på de ansatte, med sykefravær og høyt «gjennomtrekk» som resultat.

Tryggheten: Det hjelper ikke at ulike eksperter kan mene at organiseringen av eldreomsorgen er forsvarlig, hvis ikke de eldre selv føler trygghet.

Harstad kommune har høstet erfaringer fra bruk av digitale verktøy – det gjelder brukere og innbyggere like mye som de ansatte i kommunen.

– Det siste kunne kanskje sies å være den aller største utfordringen, fordi velferdsteknologi og digitale verktøy som nettbrett og video fremstår som fremmed for mange. Men i løpet av «koronatiden» har vi skaffet oss erfaring med slike hjelpemidler, og vi har sett at disse erfaringene er gode, mener han.

– Hvis du som kommunedirektør for et halvt år siden hadde sagt at nettbrett og bruk av video skulle stå sentralt i eldreomsorgen…?

– Hvis jeg hadde sagt dette, så ville jeg skapt frykt, og det skjønner jeg veldig godt. Men i dag er ikke frykten like utbredt. De eldre har fått prøve seg med video. De liker det. Det er populært. Og det gir dem nye muligheter til ny sosial kontakt. Dette i seg selv gir grunn til optimisme, også fordi vi vet at de som passerer 80 år om 15-20 år fra nå av vil være mer teknisk kompetente enn dagens 80-åringer, og derfor kunne være i stand til å utnytte velferdsteknologien enda bedre, mener han.

Rull til toppen