VILKÅR OG BETINGELSER

Last updated: February 21, 2022

Disse vilkårene («Vilkår og betingelser») styrer ditt forhold til https://www.easymeeting.net nettsted og mobilapplikasjoner («Tjenester») som drives av Easymeeting AS («oss», «vi», eller «vår»).

Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker våre nettsteder og tjenester.

Tilgang til og bruk av tjenestene våre er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker tjenestene.

Ved tilgang til eller bruk av tjenestene våre godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i deler av vilkårene vil du kanskje ikke få tilgang til tjenesten.

KJØP

Ved kjøp av produkter eller tjenester som er tilgjengelig gjennom våre nettsteder, kan du bli bedt om å oppgi informasjon som er relevant for kjøpet ditt, inkludert, uten begrensning, ditt kredittkortnummer, kredittkortets utløpsdato, faktureringsdato og informasjon om levering.

Du erklærer og garanterer at: Du har juridisk rett til å bruke kredittkort eller annen betalingsmåte(r) i forbindelse med kjøp og at informasjonen du oppgir er sann, riktig og fullstendig.

Ved å sende inn slik informasjon gir du oss rett til å dele informasjonen videre med tredjepart, med formål om å legge til rette for gjennomføring av kjøp.

Vi forbeholder oss retten til å avvise eller kansellere bestillingen din når som helst, inkludert, men ikke begrenset til: tilgjengelighet av produkter eller tjenester, feil i beskrivelse eller pris på produkter eller tjenester, feil i bestillingen eller andre årsaker.

Vi forbeholder oss retten til å avvise eller kansellere bestillingen din ved mistanke om svindel eller uautorisert eller ulovlig transaksjon.

GARANTI OG REKLAMASJON

Kunden bærer risikoen for utstyr fra det tidspunktet varen er levert.

Med mindre annet er avtalt garanterer Easymeeting at levert utstyr er fri for feil og mangler i en garantiperiode på 12 måneder.

Easymeeting garantiansvar omfatter ikke forhold som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/- klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider.

Vi er heller ikke ansvarlig om leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk.

Vi er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Easymeeting.

Kunden er forpliktet til å undersøke varen straks ved mottagelsen uansett hvordan varen er innpakket. Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig og være hos Easymeeting i hende innen 3 uker fra Kundens mottakelse av varen.

Hvis Kunden konstaterer mangler, skal Kunden uten ugrunnet opphold, og med absolutt reklamasjonsfrist på 12 måneder, reklamere skriftlig overfor Easymeeting.

Hvis det foreligger en mangel ved leveransen dekker Easymeeting kostnadene tilknyttet garanti med unntak av frakt og forsikring tilknyttet transport av utstyret fra Kunden til den adresse Easymeeting angir for utbedring/reparasjon.


Vi har rett til, etter eget valg, enten å utføre en reparasjon/utbedring, omlevering eller gi et forholdsmessig prisavslag.

Ved reparasjon/utbedring vil det ikke kunne gis prisavslag.

Retting under garanti vil skje i normal arbeidstid. Om kunden ønsker retting utenom normal arbeidstid, så kan dette avtales med Easymeeting. Da vil ordinære timesats gjelde for denne type arbeid.

Ved retur under garantitid, så skal varene returneres i varens tilstand ved levering, i original emballasje uten skader eller lignende.

Hvis en leveranse er mangelfull eller skadet, har Kunden i tillegg rett til erstatning for sitt tap. Easymeeting hefter likevel ikke, uansett grunnlag eller grad av uaktsomhet, for kundens indirekte tap og følgeskader som for eksempel drifts og avansetap, tap av goodwill tap av forventede besparelser og lignende, og Easymeeting frasier seg ethvert ansvar for tap av data, software, bios eller kostnader for re-etablering av dette. 

RETUR

Kunde har ikke returrett. Vi tar kun varer i retur etter forutgående skriftlig avtale, og såfremt følgende betingelser er overholdt; Retursendinger skal være uskadet i ubrutt originalemballasje med angivelse av originalfakturaens nummer og dato.

Vi forbeholder oss retten til, ved kreditering, å gjøre fradrag av et returnering gebyr på 15 % av faktura verdien, minimum NOK 1000,- eks mva

TILGJENGELIGHET, FEIL OG UNØYAKTIGHETER

Vi oppdaterer kontinuerlig våre produkter og tjenester på nettsiden. Produkter og tjenester som er tilgjengelige på nettsiden vår kan være feilpriset, unøyaktig beskrevet eller utilgjengelige og vi kan oppleve forsinkelser med oppdatering av informasjon om tjenester og produkter i vår annonsering på andre nettsteder.

Vi kan ikke- og garanterer ikke at all informasjon, inkludert priser, produktbilder, spesifikasjoner, tilgjengelighet og tjenester er uten feil. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjon, og til å rette opp feil, unøyaktigheter eller mangler når som helst, uten forhåndsvarsel.

ABONNEMENT

Abonnement og faste tjenester faktureres forskuddsvis og periodisk, enten månedlig, kvartalsvis eller årlig, avhengig av hvilket abonnement du velger ved kjøp.

Abonnementet ditt fornyes automatisk under nøyaktig samme betingelser ved utgangen av hver faktureringsperiode, med mindre du eller vi kansellerer det. Du kan stoppe abonnementet ditt enten via din administrasjonsside eller ved å sende en e-post til support@easymeeting.net.

En gyldig betalingsmåte, inkludert kredittkort, er påkrevd for å behandle betalingen for ditt abonnement. Du skal gi oss nøyaktig og fullstendig faktureringsinformasjon, inkludert fullt navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og en gyldig betalingsmåte. Ved å sende inn slik betalingsinformasjon autoriserer du Easymeeting AS automatisk til å belaste alle abonnementsavgifter via valgt betalingsmåte.

Hvis automatisk betaling av en eller annen grunn ikke blir gjennomført vil Easymeeting AS utstede elektronisk faktura(er) som indikerer at du må betale via faktura innen en gitt dato for å fremdeles kunne benytte tjenesten(e).

GRATIS PRØVEPERIODE

Easymeeting AS kan tilby abonnement med gratis prøveperiode i et begrenset tidsrom.

Du kan bli pålagt å oppgi faktureringsinformasjon ved registrering for en gratis prøveperiode.

Hvis du oppgir faktueringsinformasjon når du registrerer deg for gratis prøveperiode, vil du ikke bli belastet før gratis prøveperiode har utløpt. Du blir automatisk belastet avgift for valgt abonnement siste dag av prøveperioden, med mindre du har kansellert abonnementet ditt.

Når som helst og uten forvarsel, forbeholder Easymeeting AS seg retten til å endre vilkår og betingelser for tilbud om gratis prøveperiode eller kansellere gratis prøvetilbud.

PRISENDRING

Easymeeting AS kan endre pris(er) når som helst. Enhver endring av abonnementsavgift(er) trer i kraft ved neste faktueringsperiode.

Easymeeting vil gi deg rimelig forhåndsvarsel om eventuelle prisendringer, slik at du har mulighet til å avslutte abonnementet før en slik endring trer i kraft.

Fortsatt bruk av tjeneste(r) etter at prisendring har trådt i kraft, betinger at du betaler det endrede abonnementet innen angitt frist.

REFUSJON

Forespørsel om refusjon av abonnement og tjenester vil vurderes av Easymeeting AS.

INNHOLD

Vår tjeneste tillater deg å poste, lenke, lagre, dele og på annen måte gjøre informasjon, tekst, grafikk, videoer eller annet materiale («Innhold») tilgjengelig. Du er ansvarlig for innholdet du poster i tjenesten, inkludert dets lovlighet, pålitelighet og hensiktsmessighet.

Du erklærer og garanterer at: Innholdet er ditt (du eier det) eller at du har rett til å bruke det og at publisering av innholdet på eller gjennom våre tjenester ikke bryter personvernloven, publisitetsrettigheter, opphavsrett eller andre personers rettigheter.

DIN KONTO

Når du oppretter en konto hos oss, må du alltid oppgi informasjon som er nøyaktig, fullstendig og oppdatert. Unnlatelse av dette utgjør brudd på vilkårene og kan føre til umiddelbar kansellering av kontoen din.

Du er ansvarlig for å beskytte passordet du bruker for å få tilgang til tjenesten(e) og for alle aktiviteter eller handlinger under passordet ditt, enten passordet ditt er på en av våre tjenester eller hos en tredjepartstjeneste.

Du samtykker i å ikke røpe passordet ditt til tredjepart. Du må varsle oss umiddelbart om du oppdager brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din.

Du kan ikke bruke følgende brukernavn: en annen persons navn eller enhet som ikke er lovlig tilgjengelig, navn eller varemerke som er underlagt en annen persons rettigheter uten autorisasjon, eller et navn som er støtende, vulgært eller uanstendig.

ÅNDSVERK

Tjenesten og dets opprinnelige innhold (med unntak av innhold levert av brukere), funksjoner og funksjonalitet er og forblir Easymeeting AS og dets lisensgiveres eksklusive eiendom. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre lover som gjelder både i Norge og utlandet. Våre varemerker og logoer kan ikke benyttes i forbindelse med produkter eller tjenester uten skriftlig forhåndssamtykke fra Easymeeting AS

LENKER TIL ANDRE NETTSIDER

Våre tjenester kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Easymeeting AS.

Easymeeting AS har ingen kontroll over og påtar seg ikke ansvar for innhold, personvernpolitikk eller praksis for tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Easymeeting AS ikke er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk eller avhengighet av slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg sterkt å lese vilkår og personvernregler for tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.

AVSLUTNING

Vi kan avslutte eller stanse kontoen din umiddelbart, uten forhåndsvarsel eller ansvar, uansett årsak, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene.

Avbestilling eller oppsigelse av abonnement må være mottatt skriftlig senest 3 måneder før neste faktureringsperiode.

ANSVAR BEGRENSNING

Easymeeting AS, heller ikke styremedlemmer, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaper, skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller straffeskader, inkludert uten begrensning, tap av tjeneste, data, bruk, goodwill, eller andre immaterielle tap, som følge av (i) din tilgang til eller bruk av eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke tjenesten; (ii) enhver oppførsel eller innhold fra tredjepart på tjenesten; (iii) innhold innhentet fra tjeneste; og (iv) uautorisert tilgang, bruk, eller endring av overføringene eller innholdet ditt, enten det er basert på garanti, kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet) eller annen juridisk teori, enten vi har blitt informert om muligheten for slik skade, og til og med hvis et middel beskrevet her viser seg å ha mislyktes i dets vesentlige formål.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Din bruk av tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten leveres på «AS IS» og «AS AVAILABLE» basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om sagbarhet, egnethet til et bestemt formål, ikke-krenkelse eller utførelse forløp.

Easymeeting AS sine datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere garanterer ikke at a) Tjenesten vil fungere uavbrutt, sikker eller tilgjengelig på et spesielt tidspunkt eller sted; b) Eventuelle feil eller mangler vil bli rettet umiddelbart; c) Tjenesten er fri for virus eller andre skedelige komponenter; eller d) Resultatene av bruk av tjenesten oppfyller dine krav.

REGULERING

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Norge, uten hensyn til dets konflikt med lovbestemmelser.

Vår unnlatelse av å håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene blir ansett for å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene forbli i kraft. Disse betingelsene utgjør hele avtalen mellom oss angående våre tjenester, og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler.

ENDRINGER I VÅRE VILKÅR

Vi kan oppdatere våre vilkår ved behov. Vi vil varsle deg om endringer ved å legge ut de nye vilkårene på denne siden og oppdatere «Sist oppdatert» øverst i disse vilkårene.

Du bør gjennomgå disse vilkårene regelmessig for eventuelle endringer. Endringer i disse vilkårene er effektive når de blir lagt ut på denne siden.

Ved å bruke tjenesten vår etter at disse revisjonene trer i kraft, samtykker du til å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, kan du slutte å bruke tjenesten.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst ta kontakt med oss.

Vis e-post: 

support@easymeeting.net

Via post:

EMEA: Easymeeting AS, Sykehusvegen 21/23 9019 Tromsø, Norway

Rull til toppen