Vi trenger flere kloke hoder

Vi styrker våre tekniske stab og trenger driftstekniker og software utvikler til vårt kontor i Tromsø

Stilling: Programvareutvikler innen maskin-læring og kunstig intelligens

Om du har stor interesse for programmering, er entusiastisk og nysgjerrig, trenger du nødvendigvis ikke lang erfaring – da vil vi gjerne komme i kontakt med deg!

Ønskede personlige egenskaper:

 • Du jobber selvstendig og målrettet, er proaktiv og har stor gjennomføringsevne. 
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk.
 • Du er kvalitetsbevisst, strukturert og har god gjennomføringsevne.
 • Du er fremoverlent og ikke redd for å lære eller plukke opp nye teknologier.
 • Du kommer gjerne med innspill til forbedringer på nye og eksisterende løsninger. 
 • Du trives i et “gründer-/startup miljø” der du evner å omsette ideer og tilbakemeldinger til konkrete oppgaver og løsninger.
 • Du liker å dele av din kunnskap og erfaring.
 • Du forstår betydningen av et godt og intuitivt bruker design.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om kunstig intelligens og maskinlæring
 • Erfaring med datasyn (computer vision)
 • Kjennskap til utvikling i container-miljø 
 • Kjennskap til utvikling av API
 • Kjennskap til å dra nytte av ressursene i public cloud
 • Master eller Bachelor i datateknologi / computer science eller tilsvarende er ønskelig, men ikke et krav. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsoppgaver:

Utvikle løsninger og prototyper for nye og eksisterende kunder. 

Vedlikeholde løsninger for nye og eksisterende kunder. Omsette behov og ideer til brukervennlige løsninger.

***************

Stilling: Driftstekniker IT

Vi søker en person til vårt teknikerteam som drifter våre plattformer. 

Ønskede personlige egenskaper:

 • Du jobber selvstendig og målrettet, er proaktiv og har stor gjennomføringsevne. 
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk.
 • Du er kvalitetsbevisst, strukturert og har god gjennomføringsevne.
 • Du har god forståelse for sikkerhet og ser viktigheten av å skape sikkerhetskultur i organisasjonen.
 • Du er fremoverlent og ikke redd for å lære eller plukke opp nye teknologier.
 • Du kommer gjerne med forslag til endringer av nye- og eksisterende løsninger. 
 • Du evner å tenke pragmatisk, og har god forretningsforståelse.
 • Du skjønner viktigheten av god og oppdatert dokumentasjon.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om skyplattformer
 • Kunnskap og forståelse for robuste og sikre IKT-systemer.
 • Kjennskap til bruk av container-miljø 
 • Kjennskap til bruk av API
 • Kjennskap til WebRTC
 • Nettverk
 • Kjennskap til GDPR og Normen for informasjonssikkerhet og personvern
 • Personlig egnethet vektlegges

Arbeidsoppgaver:

Forvaltning, drift og vedlikehold av Easymeetings produksjonsplattformer og intern IT.

Vedlikehold av styringssystem for informasjonssikkerhet og deltakelser i ROS analyser.

Støtte kundesenteret med 2.linje support.

Automatisering av rutinemessige oppgaver.

Deltakelse i prosjekt til utvikling.

Teknologier vi bruker:

 • Google Cloud, Google Suite
 • Amazon Web Services
 • WebRTC
 • MySQL, Postgresql
 • Docker 
 • Jenkins/Git/Postman
 • Amazon Web Service, Digital Ocean, Google Cloud Plattform
 • Fortinet
 • RabbitMQ
 • Angular/vue.js/node.js
 • Java/Spring boot
 • Objective-C/ C++

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en innovativ bedrift
 • Et godt arbeidsmiljø sammen med engasjerte og dyktige kolleger
 • Lokaler i Forskningsparken med tilgang til bl.a. kantine, treningsrom og sykkelparkering
 • Lønn etter avtale
For mer informasjon
kontakt Dagl.leder Hans Johan Tofteng
tlf. 90953175
mail: hans.johan@easymeeting.net

Rull til toppen