Har deltatt på 2.500 forelesninger

I løpet av de siste ti årene har Veronica Håkaby deltatt på minst 2.500 forelesninger.

– Jeg har en ekstremt lærerik arbeidshverdag, erklærer hun.

Hun er «møtevert» i Easymeeting, og under de digitale videoforelesningene har hun ansvar for å følge med på at teknikken fungerer som den skal, og at alle deltakerne får maksimalt utbytte av de forelesningene de deltar på. Hun gjør ikke særlig stort nummer av sin egen tilstedeværelse. I praksis sitter hun på sitt eget kontor, men studentene kan på sitt eget skjermbilde se at hun er til stede.

Endringer i pedagogisk innhold

– Hvis alt fungerer som det skal, trenger du ikke å følge hele forelesningen?

– Nei, i praksis hadde jeg ikke behøvd å være så mye til stede som jeg faktisk er. Men for det første er det veldig greit å kunne være med å bidra hvis en uforutsett utfordring skulle dukke opp. Og for det andre er det faktisk ganske interessant å følge med på det faglige innholdet i undervisningen, innrømmer hun.

Veronica har et spesielt oppfølgingsansvar for digital fjernundervisning, og sannsynligvis hadde ikke jobben vært like spennende om hun skulle følge opp samme form for kurs og samme pensum i år etter år. Slik er det ikke.

– Nei, det er veldig sjelden samme innhold i disse forelesningene, og også selve kursene har endret seg mye. De kursene og de seminarene som arrangeres gjennom Studiesenteret kan vel i stor grad sies å ha fulgt samme form, men for undervisning i regi av universitetene er veldig mye blitt annerledes i løpet av få år. Tidligere var utdanning for vernepleiere og hjelpepleiere dominerende. I dag er utdanning for sykepleiere i ferd med å bli noe av de viktigste vi driver med innenfor videoundervisning, og dette er en utvikling det er veldig spennende å være med på, mener hun.

Desentralisert utdanning basert på flercampus-modellen er i ferd med å bli en nøkkel for å øke kapasiteten i utdanningen, samtidig som barrieren for videreutdanning til fagfolk ute i distriktene blir redusert.

– Geografiske avstander skal ikke stå i veien for et godt utdanningstilbud. Motiverte fagfolk som bor i distriktene skal få samme tilgang på fagutdannelse som de som bor i universitetsbyene, sier hun.

Mer rutinerte forelesere

I 14 år har Veronica kunnet følge utviklingen innenfor videoundervisning på nært hold. Veldig mye har endret seg i løpet av disse årene, men ifølge henne er det verken innenfor teknologien eller det faglige innholdet at endringene har vært mest tydelig.

– Det er foreleserne som har endret seg aller mest, mener hun.

– Det er ikke verktøyene, men bruken av verktøyene som først og fremst har forandret seg. I begynnelsen så de fleste foreleserne ganske vettskremte ut, for å være helt ærlig, men dette har endret seg kraftig etter hvert som de har skaffet seg mer erfaring og opplevd en større grad av trygghet, sier hun.

– Kan du selv gjøre noe for å bidra til større trygghet?

– Ja, visst! Dette prøver jeg å gjøre hele tiden. Jeg snakker ofte med foreleserne i forberedelsene, og vi prater gjerne i etterkant også. Noen blir glade, og kanskje til og med litt overrasket når jeg kan fortelle om den positive utviklingen i deres egen fremtreden, sier hun.

Rutine skaper trygghet, og trygghet gjør den totale opplevelsen mer positiv for alle involverte.

– De vet jo at jeg er her, dersom noe skulle skjære seg med det tekniske, og dette gjør at de selv kan konsentrere seg om det faglige – som er deres egen hjemmebane.

– Hva skiller de gode fra de mindre gode foreleserne?

– De foreleserne som har kommet lengst i å beherske videoundervisningen, er de som evner å involvere tilhørerne. Dette er naturligvis viktig i alle former for kommunikasjon, men for videoundervisning er det særlig viktig. Videoforeleserne får jo ikke den spontane responsen som en tradisjonell foreleser opplever: Når en vanlig foreleser spiller på humor, vil hen oppleve respons i form av at elevene humrer eller ler. Dette opplever ikke en videoforeleser, fordi mikrofonene i de eksterne klasserommene er skrudd av. Da blir det desto viktigere at foreleseren klarer å involvere disse elevene ved hjelp av konkrete spørsmål. De mest rutinerte videoforeleserne skiller seg ut ved å være ganske gode til akkurat dette, mener hun.

Rull til toppen